Biografier

Torger Halvorsen Næss


Født: 1772
Død: 24.08.1853
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruker
1815-17 2. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruker
1833-35 2. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruker