Biografier

Ole Johan Olsen


Født: 06.12.1884
Død: 31.05.1939
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 4. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Havne- og transportarbeider Arbeiderpartiet
1931-33 6. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Havne- og transportarbeider Arbeiderpartiet
1934-36 4. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Havne- og transportarbeider Arbeiderpartiet
1937-45 4. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Havne- og transportarbeider Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Post- og telegrafkomiteen
Medlem i Veikomiteen
Kom som forsterkning i 1928, ved behandling av Fredrikshavnruten.

1931-33 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av beskyttelse ydet norsk produksjon.

Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Erstattet av Førre 04.05.-08.05.1931.

1934-36 Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
1937-45 Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Døde 31.05.1939, Adolf Olsen trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 06.12.1884, Kristiansand.
Sønn av brannkonstabel Anton Martin Olsen (1853-1910) og Mathilde Fredrikke Pedersen (1853-1943).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen

Arbeidet - Fiskeforretning i Kristiansand (fra 1898)
Losse- og lastearbeider - Kristiansand (fra 1910)
Forretningsfører - Havnearbeiderne i Kristiansand (1912-1913)
Forretningsfører - Havnearbeiderne i Kristiansand (fra 1920)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Kristiansand formannskap
1916-19 medlem Kristiansand formannskap
1919-22 medlem Kristiansand formannskap
1922-25 medlem Kristiansand formannskap
1925-28 medlem Kristiansand formannskap
1928-31 medlem Kristiansand formannskap
1931-34 medlem Kristiansand formannskap
1934-37 medlem Kristiansand formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Kristiansand
Formann - Skolestyret, Kristiansand (i 2 år)
Medlem - Flere kommunale komiteer og utvalg, Kristiansand

Verv i partier:

Innehatt - alle tillitsverv i det lokale arbeiderparti, Kristiansand
Aktiv - Arbeiderbevegelsen (fra 1902) (1902--1)

Verv i organisasjoner:

Innehatt - Alle tillitsverv i havnearbeidernes organisasjon
Medlem - Norsk Transportarbeiderforbunds hovedstyre (fra 1915)