Biografier

Fredrik Anton Martin Olsen Nalum


Født: 13.05.1854
Død: 19.01.1935
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 4. Brunla Lærer og bankbestyrer Venstre
1910-12 1. representant 4. Brunla Lærer og bankbestyrer Venstre
1913-15 1. representant 4. Brunla Lærer og bankbestyrer Venstre
1916-18 1. representant 4. Brunla Lærer og bankbestyrer Venstre
1919-21 1. representant 4. Brunla Lærer og bankbestyrer Venstre
1922-24 3. representant Vestfold fylke Statsråd Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1916- President Stortinget
1924- President Stortinget (fra 28. juli)
1920-1921 President Odelstinget
1913-1915 Varapresident Lagtinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Veikomiteen
1910-12 Medlem i Veikomiteen
1913-15 Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1914, ved behandling av fabriktilsynsloven.

Nestformann i Veikomiteen
Sekretær, senere nestformann.

1916-18 Formann i Veikomiteen
Formann i 1916. Erstattet av Tvedten i 1917 og 1918.

1919-21 Nestformann i Veikomiteen
Fratrådte som statrsråd 10.05.1920, trådte inn for Tvedten. Gikk ut igjen for Tvedten 22.06.1921. Nestformann i 1921.

1922-24 Medlem i Post- og telegrafkomiteen
Trådte inn for Meling 06.03.1923, overtok formannsjobben.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Valgkomiteen
1913-15 Medlem i Valgkomiteen
1916-18 Medlem i Fullmaktskomiteen
Ble statsråd i 1917, Gjedrem trådte inn i hans sted.

Nestformann i Valgkomiteen
Nestformann i 1916. Gikk ut for F. Enge i 1917.

Medlem i Om konsesjonslovene og vassdragsreguleringsloven m.m.
Ble statsråd 28.07.1916, Eiesland trådte inn i hans sted.

Medlem i Om midlertidig avgift av skipstonnasje m.m.
1922-24 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Tveiten 25.07.1924.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeidsdepartementet 26.07.1916 - 06.05.1920
Statsminister Kirke- og undervisningsdepartementet 22.06.1921 - 05.03.1923
Statsråd Landbruksdepartementet 22.06.1921 - 25.07.1921

Personalia:

Født 13.05.1854, Tanum i Brunlanes.
Sønn av gårdbruker og kirkesanger Peder Martin Olsen Aaros (1817-1859) og Olea Olsen Falkenberg (1816-1867).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Asker seminar (1872)

Lærer - Brunlanes (1872-1909)
Gårdbruker - Nalum og Foldvik (1885-1926) (som hans sønn overtok og kjøpte i 1928)
Bestyrer - Norges Banks avdeling i Larvik (1902-1932)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Brunlanes herredsstyre
1901-04 ordfører Brunlanes herredsstyre
1904-07 ordfører Brunlanes herredsstyre
1907-10 ordfører Brunlanes herredsstyre
1910-13 ordfører Brunlanes herredsstyre
1913-16 ordfører Brunlanes herredsstyre
1883-1898 medlem Brunlanes herredsstyre
1892-1898 ordfører Brunlanes herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: oppmann amtstinget, Jarlsberg og Larvik.

Offentlige verv:

Formann - Skolestyret, Brunlanes
Formann - Amtsskolestyret
Åstedsforlikskommissær - Brunlanes
Overformynderrevisor - Brunlanes
Medlem - Den depart. komite om eksport- og tonnasjeavgift av 1915
Medlem - Komiteen om jernbaneadministrasjonen av 1920
Formann - Den geistlige lønningskomite av 1925
Valgmann - Ved alle valg, unntatt 1885 (1882-1903)
Medlem - Tilsynskommisjonen Jarlsbergbanen (1903-1911)
Medlem - Statsbanenes hovedstyre (1910-1922)
Formann - Norges Banks avdeling i Larvik (fra 1929)

Verv i organisasjoner:

Nestformann - Stortingets bondegruppe (1916-1918)

Diverse:

Minne: På hans grav på Tanum kirkegård i Brunlanes ble en bauta avslørt 11. nov. 1939.