Biografier

Anne Vik


Født: 08.01.1933
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 16.10.1989 - 02.11.1990