Biografier

Rudolf Elias Peersen


Født: 28.04.1868
Død: 05.02.1949
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 2den kreds, Baneheien Høiesteretssagfører Venstre
1916-18 1. representant 2den kreds, Baneheien Høiesteretssagfører Venstre
1931-33 7. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Sorenskriver Venstre
1934-36 5. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Sorenskriver Venstre
1937-45 1. suppleant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Sorenskriver Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1917-1918 President Odelstinget
1916-1917 Varapresident Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Formann i Sosialkomiteen
1916-18 Formann i Sosialkomiteen
1931-33 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Medlem i Sosialkomiteen
1934-36 Medlem i Sosialkomiteen
1937-45 Varamedlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Møtte for Meling 03.02.-20.02.1937, 03.03.-25.03 og 08.06.-21.06.1938, samt fra 01.04.-09.04.1940.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Formann i Den forberedende fullmaktskomite
Formann i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
Medlem i Utenrikskomiteen
1931-33 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Til behandling av Quislingdokumentene
1934-36 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for Meling i 1938.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 20.02.1919 - 16.06.1919

Personalia:

Født 28.04.1868, Kristiansand.
Sønn av skipsfører Jens Peersen (1818-1882) og Tomine Margrethe Ommundsen (1833-1920).

Utdanning og yrke:

Student - Kristiansands skole (1888)
Cand. jur. (1892)

Sakfører - Norges Bank
Sakfører - Hypotekbanken m. fl. andre banker
Juridisk konsulent - Strays rederier (til 1923)
Generalsekretær - Norges Venstreforening (1893-1894) (mars 1893-des. 1894)
Overrettssakfører - Kristiansand (1894)
Sekretær - Kristiansands ligningsvesen (1895-1912)
Off. forsvarer - Forhørs- og meddomsretten (fra 1909)
Høyesterettsadvokat (1912)
Off. forsvarer - Krigsretten (fra 1912)
Byfoged - Kristiansand (fra 1916) (24. nov. 1916)
Kst. assessor - Høyesterett (1919-1920)
Prakt. advokat (1920-1922)
Sorenskriver - Torridal (1922-1938) (13. okt. 1922)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Kristiansand formannskap
1910-1911 medlem Kristiansand formannskap
1913- medlem Kristiansand formannskap
1912-1912 varaordfører Kristiansand bystyre
1913-16 medlem Kristiansand formannskap
1916-19 medlem Kristiansand formannskap
Fra 1925 medlem Kristiansand bystyre
1925-28 medlem Kristiansand formannskap
1928-31 medlem Kristiansand formannskap
Fra 1937 medlem Kristiansand formannskap
1937-1940 ordfører Kristiansand bystyre
Fra 1945 ordfører Kristiansand bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Kristiansand
M. fl. - Tillitsverv i Kristiansand kommune
Formann - Komiteen til høytideligholdelse av Kristansands 300-års jubileum
Medlem - Arbeidsfredskommisjonen av 1933
Medlem - Styret Kristiansands elektrisitetsverk (1938-1941)
Medlem - Styret Kristiansands elektrisitetsverk (1945-1946)

Verv i partier:

Formann - Kristiansands venstreforening

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Norges Byforbund
Aktiv - I flaggsaken

Andre administrative verv:

Viseformann - Christianssands Sparebanks forstanderskap (1925-1940)

Litteratur:

Utga - Foredraget "Rent flag" (1892) (holdt en mengde foredrag omkring i landet, bl. a. dette ved flaggmøtet i Kristiania Arbeidersamfund våren 1892)