Biografier

Johan Daniel Frederik Petersen


Født: 21.12.1757
Død: 24.12.1816
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Søndenfjeldske Infanteri-Regiment Kommerherre, oberst