Biografier

Ferdinand Christian Prahl


Født: 12.11.1840
Død: 02.05.1917
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1892-94 4. representant Bergen Kst. Brigadeauditør Venstre
1895-97 4. representant Bergen Kst. Brigadeauditør Venstre
1898-00 4. representant Bergen Extraord. assessor Venstre