Biografier

Matz Sandman


Født: 19.01.1948
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Barne- og familiedepartementet 03.11.1990 - 14.11.1991