Biografier

Grete Faremo


Født: 16.06.1955
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1993-97 13. representant Oslo Direktør i Storebrand Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Bistandsminister Utenriksdepartementet 03.11.1990 - 03.09.1992
Statsråd Justis- og politidepartementet 04.09.1992 - 24.10.1996
Statsråd Nærings- og energidepartementet 25.10.1996 - 17.12.1996
Forsvarsminister Forsvarsdepartementet 21.10.2009 - 11.11.2011
Konstituert justisminister Justis- og politidepartementet 01.01.2011 - 31.03.2011
Justisminister Justis- og beredskapsdepartementet 11.11.2011 - 15.10.2013