Biografier

Kristian Gunerius Johansen Ramsvik


Født: 24.08.1885
Død: 24.07.1966
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 2. representant Sør-Trøndelag fylke Kjøbmann og gårdbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Sekretær i Kommunalkomiteen (av 1934)

Personalia:

Født 24.08.1885, Ramsvik i Stjørna.
Sønn av gårdbruker Johan Ramsvik (1850-1936) og Anne Johanne Stormo (1849-1890).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskolen (1902)

Herredskasserer/herredsrevisor - Stjørna
Revisor - Stjørna Sparebank
Takstmann - Norges Brannkasse
Ansatt - Forretningen hos kjøpmann Monsen i Råkvåg (1907-1909)
Kjøpmann - Eksport av sild, fisk og fiskeprodukter i Stjørna (fra 1910)
Gårdbruker - Ramsvik i Stjørna (fra 1936) (overtok farsgården)
Revisor - Fosens Aktie-Dampskibsselskap (fra 1937)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1912 medlem Stjørna herredsstyre
1913-16 varaordfører Stjørna herredsstyre
1916-19 varaordfører Stjørna herredsstyre
1919-22 varaordfører Stjørna herredsstyre
1922-25 varaordfører Stjørna herredsstyre
1925-28 ordfører Stjørna herredsstyre
1928-31 ordfører Stjørna herredsstyre
1931-34 ordfører Stjørna herredsstyre
1934-1936 ordfører Stjørna herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Fra 1931: medlem fylkesrådet, Sør-Trøndelag.
1931-34: formann fylkestinget, Sør-Trøndelag.
1934-1936: formann fylkestinget, Sør-Trøndelag.
Fra 1945: formann fylkestinget, Sør-Trøndelag.

Offentlige verv:

Formann - Forliksrådet, Stjørna
Formann - Skolestyret, Stjørna
Formann - Boligbanknemnda, Stjørna
Nestformann - Fylkesskolestyret, Sør-Trøndelag
Medlem - Eksportutvalget for fetsild
Medlem - Sykehusnemnda Sør-Trøndelag og Trondheim
Medlem - Komiteen om Levanger bys grenser
Medlem - Fylkesskolestyret, Sør-Trøndelag (fra 1928)
Medlem - Hovedstyret Trøndelagsutstillingen (1930)
Varamann - Styret Norges Banks avd. i Trondheim (fra 1945)
Medlem - Norges Banks bankråd (fra 1946)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Ny Jord
Medlem - Styret Sør-Trøndelag Skogselskap
Formann - Styret Raakvaag Handelslag (i 14 år)
Medlem - Styret Fetsildtilvirkernes Forening

Andre administrative verv:

Formann - Kontrollnemnda Bjugn Sparebank
Medlem - Representantskapet Fosens Aktie-Dampskibsselskap
Varamann - Styret Fosens Aktie-Dampskibsselskap
Formann - Styret Uttrøndelag Fartøiassuranse

Diverse:

Okkupasjonen: Han ble avskjediget eller sluttet i alle stillinger under okkupasjonen, ble arrestert pinseaften 1944 og satt på Vollan til febr. 1945, på Grini til krigens slutt.