Biografier

Ragnar Karl Viktor Christiansen


Født: 28.12.1922
Død: 17.02.2019
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1949-53 1. suppleant Buskerud fylke Telegrafist ved NSB Drammen distrikt Arbeiderpartiet
1953-57 1. suppleant Buskerud fylke Jernbaneekspeditør ved NSB Drammen distrikt; Telegrafist ved NSB Drammen distrikt Arbeiderpartiet
1957-61 2. representant Buskerud fylke Fullmektig ved NSB Drammen distrikt; Jernbaneekspeditør ved NSB Drammen distrikt Arbeiderpartiet
1961-65 2. representant Buskerud fylke Fullmektig ved NSB Drammen distrikt; Jernbaneekspeditør ved NSB Drammen distrikt Arbeiderpartiet
1965-69 1. representant Buskerud fylke Fullmektig ved NSB Drammen distrikt Arbeiderpartiet
1969-73 1. representant Buskerud fylke Fullmektig ved NSB Drammen distrikt Arbeiderpartiet
1973-77 1. representant Buskerud fylke Fullmektig ved NSB Drammen distrikt Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Finans- og tolldepartementet 17.03.1971 - 17.10.1972
Statsråd Samferdselsdepartementet 15.01.1976 - 10.01.1978