Biografier

Åse Kleveland


Født: 18.03.1949
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og kulturdepartementet 03.11.1990 - 30.12.1990
Statsråd Kulturdepartementet 01.01.1991 - 24.10.1996