Biografier

Nils Riddervold-Jensen


Født: 22.03.1863
Død: 08.01.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 1. representant Tønsberg Adjunkt Høyre
1910-12 1. representant Tønsberg Adjunkt Høyre
1916-18 1. representant Tønsberg Overlærer Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Budgetkomiteen
Kom som forsterkning i 1904-1905, i forbindelse med behandlingen av universitetsloven

Medlem i Kirkekomiteen
1910-12 Nestformann i Kirkekomiteen
Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning i 1910, ved behandling av underofficerskolerne.

1916-18 Medlem i Kirkekomiteen
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 21.06.1920 - 21.06.1921

Personalia:

Født 22.03.1863, Oslo.
Sønn av stiftsprost Peter Andreas Jensen (1812-1867) og Mette Marie Riddervold (1827-1895).

Utdanning og yrke:

Student - Priv. (1881)
Cand. theol. (1887)

Lærer - Tønsberg kommunale middelskole (senere høyere almenskole) (1887-1898)
Revisor - Sparebanken, Tønsberg (1896-1928)
Adjunkt - Tønsberg kommunale middelskole (1898-1912)
Overlærer - Tønsberg kommunale middelskole (1912-1919)
Lektor - Tønsberg kommunale middelskole (1919-1924)
Rektor - Tønsberg kommunale middelskole (1924-1933)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Tønsberg bystyre
1901-04 varaordfører Tønsberg bystyre
1904-07 medlem Tønsberg bystyre
1907-10 medlem Tønsberg bystyre
1910-13 medlem Tønsberg bystyre
1913-16 medlem Tønsberg bystyre
1916-19 medlem Tønsberg bystyre
1919-22 medlem Tønsberg bystyre
1922-25 medlem Tønsberg bystyre
1925-28 medlem Tønsberg bystyre
1928-31 medlem Tønsberg bystyre
Ukjent periode medlem Tønsberg formannskap (4 perioder)

Offentlige verv:

Medlem - Den depart. enhetsskolekomite av 1911

Diverse:

Slektskap: Om hans morfar, statsråd H. Riddervold, se Lindstøl s. 712.