Biografier

Marcus Gjøe Rosenkrantz


Født: 25.01.1762
Død: 11.05.1838
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1818-20 2. representant Smaalenenes Amt Tidl. statsraad og formand for regjeringen
1824-26 1. representant Smaalenenes Amt Tidl. statsraad
1827-29 1. representant Fredrikshald Tidl. statsraad
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd uten portefølje 02.03.1814 - 10.11.1814
Førstestatsråd 20.08.1814 - 10.11.1814
Statsråd uten portefølje 11.11.1814 - 30.01.1815