Biografier

Ole Roald Andreas Rynning


Født: 12.11.1838
Død: 14.08.1916
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1883-85 2. representant Drammen Overretssagfører Høyre
1886-88 1. representant Drammen Overretssagfører Høyre
1889-91 2. representant Drammen Overretssagfører Høyre
1892-94 2. representant Drammen Overretssagfører Høyre
1895-97 2. representant Drammen Overretssagfører Høyre