Biografier

Karl Sanne


Født: 26.01.1869
Død: 29.06.1945
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 4. Lister Gaardbruker og bankkasserer Høyre
1919-21 1. representant 4. Lister Gaardbruker Høyre
1922-24 3. representant Vest-Agder fylke Gårdbruker Høyre
1925-27 3. representant Vest-Agder fylke Gårdbruker Høyre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1920-1921 President Lagtinget
1922-1923 Varapresident Lagtinget
1925-1927 Varapresident Lagtinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Landbrukskomiteen
1919-21 Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1919, ved behandling av valgordningsspørsmålene. Gikk ut for Heggelund i 1920.

Medlem i Militærkomiteen
1922-24 Medlem i Militærkomiteen
Trådte inn i regjering 12.12.1923, Løvdahl trådte inn i hans sted.

1925-27 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Utenrikskomiteen
Trådte inn 27.01.1921.

1925-27 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for I. E. Christensen i 1926.

Medlemskap i delegasjoner:

Deltok - Den interparlamentariske konferanse i Haag, 1913.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 12.12.1923 - 24.07.1924

Personalia:

Født 26.01.1869, Farsund.
Sønn av snekkermester Mikal Sanne (1824-1875) og Amalie Corneliussen (1824-1873).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Elev - Amtsskolen

Deltok - Gårdsarbeidet og bankarbeidet hos sin pleiefar i Vanse (pleiefaren var gårdbruker og kasserer i Vanse Sogns Sparebank)
Gårdbruker - Bryne i Vanse (fra 1897) (overtok pleiefarens gård)
Kasserer - Vanse Sogns Sparebank (1897-1916)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Vanse/Lista formannskap
1901-04 medlem Vanse/Lista formannskap
1904-07 medlem Vanse/Lista formannskap
1907-10 varaordfører Vanse herredsstyre
1910-13 medlem Vanse/Lista formannskap
1913-16 medlem Vanse/Lista formannskap
1916-19 medlem Vanse/Lista formannskap
1919-22 ordfører Lista herredsstyre
1931-34 medlem Svelvik formannskap
1934-37 medlem Svelvik bystyre
1886-1898 medlem Vanse/Lista formannskap

Offentlige verv:

Formann - Overligningskommisjonen, Vanse (Lista)
Åstedsforliksmann - Vanse (Lista)
M. fl. - Kommunale verv, Vanse (Lista)
Medlem - Prestegårdskomiteen av 1919
Medlem - Den sivile forsvarskommisjon av 1920
Medlem - Vinmonopolets råd
Deltok - Konferanser og rådsmøter i Helsingfors, København og Stockholm
Valgmann - (1900)
Valgmann - (1903)
Stortingsvalgt telefonskjønnsmann - (1921-1924)
Medlem - Riksretten (1926-1927)
Medlem - Direksjonen Norges Kommunalbank (fra 1927)

Verv i partier:

Formann - Samlingspartiets organisasjon i Lister og Mandals amt
Medlem - Høires Centralstyre (fra 1915) (1915--1)

Verv i organisasjoner:

Formann - Vanse (Lista)s landbruksforening
Formann - Vanse (Lista)s folkeakademi
Formann - Lister krets av Norsk Landmandsforbund

Andre administrative verv:

Formann - A.s Lister Skoganlegg
Medlem - Forstanderskapet Svelvik og Strøms Sparebank (1927-1937)