Biografier

Olav Sannes


Født: 27.04.1871
Død: 26.01.1946
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 1. Bamble Gaardbruker Venstre
1925-27 1. representant Telemark fylke Gårdbruker Venstre
1928-30 5. representant Telemark fylke Gårdbruker Venstre
1931-33 3. representant Telemark fylke Gårdbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Sosialkomiteen
Erstattet av Midgaard 13.02.-25.02.1920.

1925-27 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
1928-30 Medlem i Sosialkomiteen
1931-33 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
1928-30 Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for Grivi i 1928.

Personalia:

Født 27.04.1871, Sannes i Drangedal.
Sønn av gardbrukar Ola Markus Olsen Sannes (1830-1881) og Johanne Marie Halvorsdotter Omaas (1839-1906).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskulen i Bratsberg (1887)
Elev - Ås høgare landbruksskule (1889-1891)

Gårdbrukar - Sannes i Drangedal (fra 1891) (overtok ættegarden)
Gårdbrukar - Storland i Kilebygda, Solum (1903-1908)
Gårdbrukar og skogbrukar - Harnøya i Drangedal (1908-1936)
Gårdbrukar - Sannes i Drangedal (fra 1936)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1900 medlem Drangedal herredsstyre
1904-07 ordfører Solum herredsstyre
1910-13 ordfører Drangedal herredsstyre
1913-16 ordfører Drangedal herredsstyre
1916-19 ordfører Drangedal herredsstyre
1922-25 ordfører Drangedal herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1922-1924: formann fylkestinget, Telemark.

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale tillitsombod
Medlem - Fellesnemnda Sørlandsbana
Formann - Jernbanenemnda, Telemark
Formann - Bratsberg Amts Landhusholdningsselskap (1906-1919)
Formann - Sentralstyret næringsnemndene i Telemark (1918)

Verv i organisasjoner:

Representant - Selskapet for Norges Vel

Litteratur:

Arbeidet - Med bygdebøker om Sannidal og Skåtøy
Utga - Bygdeboka Drangedal (1924)
Skrev - Sagaforteljinga "Hardår" (1927)
Skrev - Sagaforteljinga "Gullsplinten" (1931)

Diverse:

Statsløn Bygdehistoriske granskingar (1934-)