Biografier

Olav Andreas Scheflo


Født: 09.09.1883
Død: 25.06.1943
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 2. representant Kristiania Redaktør Arbeiderpartiet
1928-30 5. representant Hedmark fylke Redaktør Norges kommunistiske parti
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Konstutionskomiteen
Erstattet av Stang 23.01.-02.02.1922, 04.06.-26.06.1923, 17.10.-18.10.1923 og 02.07.-17.07.1924.

1928-30 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Medlem i Valgkomiteen
Permisjon i 1923, Stang trådte inn i hans sted.

Medlem i Om Stortingets forretningsorden
Medlem i Utenrikskomiteen
1928-30 Medlem i Valgkomiteen
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1922 Parlamentarisk leder Arbeiderpartiet
1928 Parlamentarisk leder N. K. P.

Personalia:

Født 09.09.1883, Steinkjer.
Sønn av vognmann Andreas Scheflo (1833-1917) og Olea Kristine Melhus (1837-1906).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1900)

Sjømann (et par år)
Ansatt - Postvesenet (fra 1905)
Journalist - "Ny Tid" i Trondheim (1906-1910)
Journalist - "SocialDemokraten" (1910-1914)
Redaktør - "Arbeidet" i Bergen (1914-1918)
Redaktør - "SocialDemokraten" i Oslo (1918-1921)
Redaktør - "Norges Kommunistblad" (1923-1926)
Redaktør - "Arbeideren" på Hamar (1927-1931)
Redaktør - "Sørlandet" i Kristiansand (1931-1939)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-1918 medlem Bergen formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Vinmonopolets styre (1922-1924)
Medlem - Vinmonopolets styre (fra 1932)

Verv i partier:

Tilhørte - den radikale fløy innen arbeiderbevegelsen (var mens han redigerte "SocialDemokraten" en ivrig agitator for den radikale retning og fører for den fløy som sluttet opp om Komintern)
utsending - partikongresser i utlandet

Litteratur:

Art. forf. - En rekke politiske brosjyrer og tidsskriftartikler
Utga - Oversettelse av Kautskys bok Det socialistiske program (Erfurterprogrammet) (1924)
Utga - "Den røde tråd i Norges historie" (1925)
Utga - "Lenin som politiker og menneske" (1928)

Diverse:

Okkupasjonen: Reiste i april 1940 via Ålesund med en fiskerskøyte til Nord-Norge og kom i mai over Mosjøen til Sverige. I august kom han syk tilbake, oppholdt seg mest på Rikshospitalet i Oslo og var en tid i dekning til sin død.
Idømt 10 dagers fengsel for et opprop under jernstreiken (1924-). .