Biografier

Johan Jørgen Schwartz


Født: 19.02.1824
Død: 16.03.1898
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1857-58 3. representant Drammen Handelsmand
1859-61 3. representant Drammen Handelsmand
1862-64 1. representant Drammen Handelsmand
1868-70 2. representant Drammen Handelsmand
1871-73 1. representant Drammen Handelsmand
1874-78 2. representant Drammen Stadshauptmand