Biografier

Christian August Selmer


Født: 16.11.1816
Død: 01.09.1889
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1871-73 2. representant Drammen Byfoged
1874-78 1. representant Drammen Byfoged
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Armédepartementet 29.07.1874 - 25.05.1875
Statsråd Armédepartementet 05.06.1875 - 05.07.1875
Statsråd Indredepartementet 21.07.1875 - 31.07.1876
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.08.1876 - 31.07.1877
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.08.1877 - 31.07.1878
Statsråd Indredepartementet 01.08.1878 - 31.08.1879
Statsråd Revisjonsdepartementet 13.06.1879 - 12.10.1879
Statsråd Armédepartementet 01.09.1879 - 31.08.1880
Statsråd uten portefølje 01.09.1880 - 10.10.1880
Statsminister 11.10.1880 - 10.03.1884