Biografier

Valentin Christian Wilhelm Sibbern


Født: 09.09.1779
Død: 01.01.1853
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Smaalenenes Amt Amtmand
Riksforsamlingen 1814 1. representant Akershusiske ridende Jægercorps Major
1815-17 1. representant Smaalenenes Amt Amtmand
1818-20 1. representant Smaalenenes Amt Amtmand
1821-23 1. representant Smaalenenes Amt Amtmand
1824-26 2. representant Christiania Amtmand
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.11.1830 - 31.12.1831
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.01.1832 - 31.07.1832
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.08.1832 - 31.07.1833
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.08.1833 - 31.08.1834
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.09.1834 - 31.08.1835
Statsråd Armédepartementet 01.05.1835 - 30.04.1836
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.06.1836 - 30.06.1837
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.07.1837 - 30.06.1838
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.07.1838 - 31.07.1839
Statsråd Armédepartementet 31.08.1839 - 31.05.1840
Statsråd Marinedepartementet 01.06.1840 - 31.05.1841
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.06.1841 - 31.08.1842
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.09.1842 - 31.08.1843
Statsråd Marinedepartementet 01.09.1843 - 31.08.1844
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1844 - 31.08.1845
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.09.1845 - 30.09.1846
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.01.1846 - 31.03.1846
Statsråd Armédepartementet 30.09.1846 - 30.09.1847
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.10.1847 - 31.10.1848
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.11.1848 - 30.08.1849
Statsråd Finans- og tolldepartementet 30.08.1849 - 29.04.1850