Biografier

Lars Olsen Skjulestad


Født: 29.07.1856
Død: 24.02.1927
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 1. representant Nedenes Amt Gaardbruger Høyre
1919-21 1. representant 2. Nedenes Gaardbruker Høyre
1922-24 2. representant Aust-Agder fylke Gårdbruker Høyre
1925-27 2. representant Aust-Agder fylke Gårdbruker Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Militærkomiteen
1919-21 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
1922-24 Sekretær i Lønningskomiteen
Erstattet av Haakon Hansen 05.05.-08.05.1922 og 11.01.-08.04.1924.

Medlem i Veikomiteen
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av regulativ for offentlige tjenestemenns skyss- og kostgodtgjørelse.

1925-27 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Døde i 1927, Thv. Hansen trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Valgkomiteen
1922-24 Medlem i Valgkomiteen
1925-27 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Thv. Hansen i 1927.

Personalia:

Født 29.07.1856, Skjulestad i Østre Moland.
Sønn av gårdbruker Ole Larsen S. (1928-1912) og Gunhild Evensdatter Ekestø (1834-1915).

Utdanning og yrke:

Styrmannseksamen (1876)

Bankkontrollør - Nedenes Sparebank
Sjømann - Våren (fra 1872)
Skipsfører - Langfart (1882-1891)
Gårdbruker - Skjulestad i Østre Moland (fra 1891) (overtok farsgården)
Fylkesrevisor (fra 1902)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Østre Moland herredsstyre
1901-04 ordfører Østre Moland herredsstyre
1904-07 medlem Østre Moland herredsstyre
1907-10 ordfører Østre Moland herredsstyre
1910-13 ordfører Østre Moland herredsstyre
1913-16 ordfører Østre Moland herredsstyre
1916-19 ordfører Østre Moland herredsstyre
1919-22 ordfører Østre Moland herredsstyre
1922-25 medlem Østre Moland herredsstyre
1925-1927 medlem Østre Moland herredsstyre (Tsd.)
1894-1898 medlem Østre Moland herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem fylkesutvalget, Aust-Agder.

Offentlige verv:

Valgmann - (1900)
Valgmann - (1903)
Varamann - Styret Norges Banks avdeling i Arendal (1923-1927)

Andre administrative verv:

Ordfører - Representantskapets Nedenes Sparebank