Biografier

Hans Olsen Skurdal


Født: 27.02.1872
Død: 15.11.1952
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. representant Opland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1925-27 3. representant Opland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1928-30 1. suppleant Opland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 3. representant Opland fylke Gårdbruker Senterpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1932-1933 President Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Sekretær i Næringskomite nr.2
Erstattet av Ørud i deler av 1922 og 1923.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av anvendelse av norske varer i konsesjonsvilkår m.v.

1925-27 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Kom som forsterkning i 1927, ved behandling av statsgaranti for norske eksportørers fremtidige vare kreditt til Russland.

Sekretær i Næringskomite nr.2
1928-30 Varamedlem i Skog- og vassdragskomiteen
Møtte for Thune fra 22.05 og ut sesjonen i 1929.

Varamedlem i Veikomiteen
Møtte for E. Enge 21.02.-12.03.1928.

1931-33 Sekretær i Lovkomiteen
Erstattet av Askvig 20.04.-26.04.1931, erstattet av Bjørnson 23.04.-03.05.1931.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for E. Enge 21.02.-12.06.1928.

1931-33 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Sundby 12.05.1931.

Medlem i Om forretningsordenen

Personalia:

Født 27.02.1872, Nedre Nigard Skurdal, Sør Fron.
Sønn av bonde Ole Østensen Skurdal (1843-1905) og Kari Hansdatter (1850-1928).

Utdanning og yrke:

Elev - Hageavdelingen ved Ås høyere landbruksskole (1889-1891)
Opphold - Veterinær- og Landbohøjskolen i København (1891-1892)
Studerte - Med off. stipendium, videre frukttre- og planteskoledyrking i Tyskland (1892-1893)
Eksamen - Frukttre- og planteskoledyrking, København (1893)

Gartner og lærer - Landbruksskolen på Kalnes i Tune (1894-1899)
Grunnlegger - Fritzøe planteskole på Store Jordet i Brunlanes (1899)
Bestyrer - Fritzøe planteskole på Store Jordet i Brunlanes (1899-1920)
Sensor - Avgangsprøvene på Fosnes landbruksskole i Vestfold (1911-1926)
Gårdbruker - Nedre Nigard Skurdal, Sør-Fron (fra 1920) (overtok farsgården i 1911)
Bestyrer - Norges Banks avdeling på Lillehammer (1936-1947)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Brunlanes herredsstyre
1919-1920 medlem Brunlanes herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Brunlanes ligningsnemnd (et par år)
Medlem - Edruelighetskomiteen av 1926
Medlem - Utvalg om kontroll med brennevinssalg m. m. etter forbudets opphevelse
Prisdommer - Den nordiske landbruksutstilling i København (1912)
Formann - Brunlanes skolestyre (1917-1919)
Medlem - Brunlanes overligningsnemnd (1919-1923)
Medlem - Statsbanenes hovedstyre (1927-1936)

Litteratur:

Utga - Flere skrifter om skog- og hagebruk
Art. forf. - Hagebruksblad og i dagspressen