Biografier

Ole Hannibal Sommerfeldt


Født: 05.03.1753
Død: 06.04.1821
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 4. representant Christians Amt Amtmand