Biografier

Emil Stang


Født: 22.09.1882
Død: 21.12.1964
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. suppleant Kristiania Høiesterettsadvokat Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Konstutionskomiteen
Møtte for Scheflo 23.01.-02.02.1922, 04.06.-26.06.1923, 17.10.-18.10.1923 og 02.07.-17.07.1924.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for Scheflo i 1923.

Personalia:

Født 22.09.1882, Oslo.
Sønn av statsminister, senere høyesterettsassessor Emil Stang (1834-1912) og Adelaide Pauline Berg (1840-1931).

Utdanning og yrke:

Student - Kristiania katedralskole (1900)
Cand. jur. (1905)
Advokaturen (1911)

Reiste - England (i 1/2 år)
Juridisk anmelder - "Social-Demokraten"
Juridisk anmelder - "Arbeiderbladet"
Vpl. off. (1901)
Fullmektig - Advokat Fr. Stang Lund (1906-1911)
Høyesterettsadvokat - Oslo (1911-1936)
Juridisk anmelder - "Tidens Tegn" (1912-1915)
Ekstraord. høyesterettsdommer (1936) (17. april 1936)
Kst. høyesterettsdommer (1937) (27. aug. 1937)
Censor - Juridisk embetseksamen (fra 1938)
Høyesterettsjustitiarius (fra 1946) (utnevnt til justitiarius i Høyesterett 11. april 1946 fra 1. juli s. å)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Oslo bystyre
1919-22 medlem Oslo formannskap
1922-25 medlem Oslo formannskap
1925-28 medlem Oslo bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Den depart. folkepensjonskomite av 1919
Medlem - Nøytralitetsvernkt. av 1920
Medlem - Trustlovkt. av 1935
Formann - Komiteen om boligsparelag av 1935
Formann - Komiteen om pant i landeiendommer av 1936
Formann - Komiteen om samvirkelag av 1936
Formann - Komiteen om fondsoplegning av 1937
Formann - Utvalget av 1940 vedr. misbruk av trykkefriheten
Formann - Oslo kommunale pensjonsinnretnings styre (1916-1925)
Formann - Komiteen som utarbeidet forslag til alderdoms-, invalide- og morspensjon i Oslo (1917-1918)
Medlem - Valdresbanens direksjon (1924-1928)
Formann - Oslo overligningsnemnd (1931-1946)
Formann - Oslo kontrollnemnd (1931-1947)
Formann - Arbeidsrådet (fra 1937)
Formann - Voldgiftsretten for arbeidskonflikt i transportfagene (1939)
Medlem - Arbeidsretten (fra 1940)
Formann - Arbeidsretten (fra 1946)

Verv i partier:

Nestformann - det norske Arbeiderparti (1918-1923)
Deltok - den kommunistiske Internasjonales 1ste kongress i Moskva (1919)
Deltok - den kommunistiske Internasjonales 4de kongress i Moskva (1922)
Fung.formann - det norske Arbeiderparti (1922-1923)
Medlem - det kommunistiske partiets sentralstyre (1923-1927)(ved splittelsen i partiet i 1923 sluttet han seg til det kommunistiske parti . Uttrådte av partiet i 1928)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - For Komponistforeningens musikkbyrå Tono utførte han et grunnleggende arbeid

Litteratur:

Art. forf. - En rekke brosjyrer, avhandlinger og artikler av politisk og juridisk innhold
Skrev - Sovjet-Rusland (1919)
Utga - Rettergangsmåten i straffesaker (1941)
Utga - Norsk Bygningsrett (1943)

Diverse:

Minne: Hans bilde, malt av Bjarne Engebret, ble avsløret der i nov. 1946.
Slektskap: Om hans far, hans farfar og hans bror, professor Fr. Stang, se Lindstøl s. 820-22, jfr. etterfølgende. Han er fetter av ovennevnte Per Lund.