Biografier

Fredrik Stang


Født: 27.12.1867
Død: 15.11.1941
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 5te kreds, Uranienborg Professor Samlingspartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Nestformann i Justiskomiteen
Nestformann 1908-1909.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Forberedende fuldmaktskomite. 1909.
Sekretær i Mjøsreguleringen

Medlemskap i delegasjoner:

Medlem - Styret Den norske interparlamentariske gruppe.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 20.02.1912 - 30.01.1913

Personalia:

Født 27.12.1867, Kristiania.
Sønn av statsminister Emil Stang (1834-1912) og Adelaide Pauline Berg.

Utdanning og yrke:

Student - Gjertsens skole (1885)
Cand. jur. (1890)
Studerte - Med universitetsstipendium, privatret og handelsret i Tyskland, Schweitz, Frankrike og England (1893-1894)
Studerte - Formueret i Paris vinteren (1905)

Advokatfuldmægtig (1891-1892)
Overretssakfører - Kristiania (1894)
Høiesteretsadvokat (1896)
Professor - Retsvidenskap (1897)
Ekstraord. assessor - Høiesteret (fra 1901)
Professor (fra 1913)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Kristiania formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Den skandinaviske lovkomite ang. lov om kjøp (1903)

Verv i partier:

Formand - det konservative centralstyre (1911)

Litteratur:

Utga - Juridiske avhandlinger m. v.