Biografier

Hans Georg Jacob Stang


Født: 17.11.1830
Død: 01.03.1907
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1892-94 1. representant Flekkefjord Stiftamtmand Høyre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 26.06.1884 - 31.07.1885
Statsråd Indredepartementet 01.08.1885 - 31.07.1886
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.08.1886 - 31.08.1887
Statsråd uten portefølje 01.09.1887 - 30.09.1887
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.11.1887 - 27.06.1888
Konstituert statsminister Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.06.1888 - 14.06.1888
Statsminister Statsrådsavdelingen i Stockholm 15.06.1888 - 12.07.1889
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.08.1888 - 27.08.1888