Biografier

Sivert Christensen Strøm


Født: 19.08.1819
Død: 13.11.1902
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1859-61 4. representant Hedemarkens Amt Sorenskriver
1862-64 2. representant Hedemarkens Amt Sorenskriver
1865-67 5. representant Hedemarkens Amt Sorenskriver, ordfører
1871-73 3. representant Trondhjem og Levanger Borgermester
1877-79 4. representant Trondhjem og Levanger Borgermester