Biografier

Ole Nikolai Ingebrigtson Strømme


Født: 23.02.1876
Død: 17.02.1936
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 7. representant Møre fylke Lensmann og gårdbruker Venstre
1934-36 1. suppleant Møre fylke Lensmann og gårdbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Sekretær i Justiskomiteen (av 1919)
Gikk ut for K. Strand 03.03.1933.

1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Trådte inn for M. J. Strand i februar 1936.

Varamedlem i Skog- og vassdragskomiteen
Møtte for Syltebø 12.03.-16.03.1935.

Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1935, ved behandling av statsgarantien for lånet til Røros Kobberverk.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Sosialdepartementet 03.03.1933 - 27.10.1933

Personalia:

Født 23.02.1876, Fedt i Sykkylven.
Sønn av gardbrukar og fiskar Ingebrigt Hanssen Strømme (1853-1928) og Severine Karlsdotter Drotninghaug (1851-1928).

Utdanning og yrke:

Millomskuleeksamen - Volda (1892)
Elev - Stord seminar (1893-1895)
Høgare lærarprøve (1895)

Lærar - Bremanger (1895-1897)
Folke- og framhaldsskulelærar - Sykkylven (1897-1919)
Gardbrukar - Straumgjerde i Sykkylven (fra 1906)
Lensmann - Ørskog (fra 1919) (frå 1. juli 1919)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Sykkylven herredsstyre
1910-13 ordfører Sykkylven herredsstyre
1913-16 ordfører Sykkylven herredsstyre
1916-19 ordfører Sykkylven herredsstyre
1919-22 medlem Sykkylven herredsstyre
1925-28 medlem Sykkylven herredsstyre
1928-31 medlem Sykkylven herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Fleire kommunale nemnder, Sykkylven
Forlikskommissær - Sykkylven (i 6 år)
Formann - Sykkylven skulestyre (1899-1907)
Medlem - Sykkylven skulestyre (1899-1919)
Formann - Byggjenemnda det kommunale elektrisitetsverket, Sykkylven (1917-1920)
Formann - Sykkylven forliksråd (1929-1936)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Mål- og ungdomsarbeid
Formann - Styret Møre Felleskjøp (1927-1933)
Formann - Norges Lensmannsmållag (1929-1936)

Andre administrative verv:

Ordførar - Representantskapet Sunnmøre Meieri (1924-1932)
Ordførar - Representantskapet Sykkylven Sparebank (1927-1936)