Biografier

Ivar Olaus Sundet


Født: 11.12.1871
Død: 20.10.1960
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant Kristiansund Overretssakfører Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Jernbanekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Om konsesjonslovene og vassdragsreguleringsloven m.m.

Personalia:

Født 11.12.1871, Osen, Bjørnør.
Sønn av gårdbruker Iver Madsen Sundet (1815-1897) og Oliane Mari Lindseth (1831-1923).

Utdanning og yrke:

- Skolegang
Elev - Kuløys folkehøyskole på Levanger
Student - Hauges Minde, Oslo (1891)
Cand. jur. (1896)

Kst. sorenskriver, byfoged og politimester - Kristiansund (kort tidsrom)
Edsv. fullmektig - Sorenskriverne i Moss og Nordmøre sorenskriverier (1897-1900)
Kst. sorenskriver - Nordmøre (1898-1899) (i 3/4 år under Fastings fravær på Stortinget)
Sakfører - Kristiansund (fra 1900) (fra juni 1900)
Byfoged - Kristiansund (1917-1942) (fra 20. april 1917 til 20. april 1942)
Bestyrer - Norges Banks avdeling i Kristiansund (1921-1929)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-1912 medlem Kristiansund bystyre
1913- varaordfører Kristiansund bystyre
1913-16 ordfører Kristiansund bystyre
1916-19 medlem Kristiansund bystyre
1922-25 medlem Kristiansund bystyre
1925-28 medlem Kristiansund bystyre
1928-31 medlem Kristiansund bystyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale verv, Kristiansund
Medlem - Fylkets og dets byers jernbanekomite (1914-1927)
Medlem - Forstanderskapet Kristiansunds høyere almenskole (1919-1929)
Formann - Styret Norges Banks avdeling i Kristiansund (1924-1929)
Formann - Klippfiskrådet (1934-1936)

Verv i organisasjoner:

Formann - Titranfondets styre (1917-1942)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet A.s Forretningsbanken i Trondheim (til 1942) (-1-1942)
Medlem - Kristiansunds Sparebanks forstanderskap (1902-1933)
Formann - Kristiansunds Sparebanks kontrollkomite (1916-1933)
Formann - Likvidasjonsstyret Kristiansunds Kreditbank (1926-1934)
Tillitsmann - Privatbanken i Kristiansund (1937-1942)