Biografier

Iver Jonassen Svendsbøe


Født: 15.03.1848
Død: 20.01.1927
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1889-91 1. suppleant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruger, fanejunker Det Moderate Venstre
1892-94 2. representant Søndre Bergenhus Amt Lensmand Det Moderate Venstre
1895-97 5. representant Søndre Bergenhus Amt Lensmand Det Moderate Venstre
1900-03 5. representant Søndre Bergenhus Amt Lensmand Det Moderate Venstre
1904-06 4. representant Søndre Bergenhus Amt Lensmand Det Moderate Venstre
1907-09 1. representant 2. Indre Søndhordland Lensmand Samlingspartiet
1910-12 1. representant 2. Indre Søndhordland Lensmand Det Frisinnede Venstre
1913-15 1. representant 1. Ytre Søndhordland Fhv. lensmand Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1889-91 Medlem i Toldkomiteen
1892-94 Medlem i Militærkomiteen
1895-97 Medlem i Militærkomiteen
1900-03 Medlem i Veikomiteen
1904-06 Sekretær i Militærkomiteen
1907-09 Sekretær i Militærkomiteen
Sekretær 1908-1909.

1910-12 Nestformann i Militærkomiteen
1913-15 Medlem i Militærkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Valgkomiteen
1904-06 Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Vogt 16.03.1905

Sekretær i Valgkomiteen
Sekretær fra 1903-1906

Sekretær i Angaaende forretningsordenen
1907-09 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Sekretær i Valgkomiteen
Sekretær 1906-1907 og 1908.

Sekretær i Forberedende fuldmaktskomite. 1909.
1910-12 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Sekretær i Fullmaktskomiteen
Sekretær i Valgkomiteen
1913-15 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Bernh. Hanssen 10.06.1913.

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Den interparlamentariske fredskonferanse i Berlin, 1908.
Delegert - Den interparlamentariske fredskonferanse i Brüssel, 1910.

Personalia:

Født 15.03.1848, Svendsbøe i Vikebygd.
Sønn av lærer og gårdbruker Jonas Johannessen Svendsbøe (1800-1866) og Ingeborg Iversdatter Ulvebne (1804-1869).

Utdanning og yrke:

Elev - Underoffisersskolen i Bergen (1868-1870)

Betjent - Fogden i Nordhordland
Underoffiser (1871-1890)
Eide - Gården Kvamstø i Vikebygd (fra 1874)
Kontorist - Stadsingeniøren i Bergen (1880-1890)
Fanejunker og underkvartermester (fra 1882)
Lensmann - Fjelberg (1891-1910) (fra 1. jan. 1891 til utgangen av 1910)
Bestyrer - Norges Banks avdeling i Haugesund (1910-1924)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 ordfører Vikebygd herredsstyre
1919-22 ordfører Vikebygd herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Den parl. militære straffelovkommisjon av 1896
Overformynder - Fjelberg (1879-1909)
Valgmann - Ved alle valg (1885-1903)
Medlem - Parisdelegasjonen i nov. (1904)
Suppleant - Styret Hypotekbankens lånekontor i Bergen (1906-1920)
Suppleant - Statsrevisjonen (1920-1918)