Biografier

Johan Alfred Svendsen


Født: 04.09.1886
Død: 1954
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 3. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Fylkeskasserer Høyre
1934-36 2. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Fylkeskasserer Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Sosialkomiteen
Erstattet av Lærum 21.04.-25.04.1931.

1934-36 Formann i Sosialkomiteen
Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1934, ved behandling av reduksjon av fraktsatsene på Bratsbergbanen.

Personalia:

Født 04.09.1886, Arendal.
Sønn av murmester Gabriel Svendsen (1852-1895) og Karen Sofie Røstad (1857-1934).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1902)

Sekretær - Amtstinget og i amtsskattestyret (som amtsfullmektig)
Arbeidet - Nedenes amtskontor (1902-1908)
Amtsfullmektig - Det dav. Kristians amt (fra 1908)
Fylkeskasserer - Opland (fra 1919) (fra 1. jan. 1919)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 ordfører Lillehammer bystyre
1925-28 ordfører Lillehammer bystyre
1928-31 medlem Lillehammer bystyre
1931-34 medlem Lillehammer bystyre

Offentlige verv:

Formann - Lillehammer fattigstyre
Formann - Lillehammer ligningsnemnd
M. fl. - Kommunale styrer og komiteer, Lillehammer
Medlem - Tilsynskomiteen Lillehammer kino
Formann - Vinmonopolets stedlige styre, Lillehammer
Formann - Lillehammer trygdenemnd
Medlem - Representantskapet Mesna Kraftselskap
Medlem - Ettersynskomiteen Norges Banks avdeling på Lillehammer
Medlem - Den depart. befalskomite av 1938

Verv i partier:

Medlem - Høires Centralstyre (1934-1940)(til de politiske partier ble forbudt i 1940, gikk ut i 1945)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret De Sandvigske Samlinger (til 1939) (-1-1939)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet A.s Borregaard
Formann - Sparebankens forstanderskap, Lillehammer
Formann - Sparebankens kontrollkomite, Lillehammer

Diverse:

Okkupasjonen: Entlediget fra alle verv under okkupasjonen, men tiltrådte igjen etter frigjøringen.