Biografier

Jakob Liv Rosted Sverdrup


Født: 27.03.1845
Død: 11.06.1899
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1877-79 2. representant Nordre Bergenhus Amt Folkehøiskolebestyrer
1880-82 2. representant Nordre Bergenhus Amt Sogneprest
1883-85 2. representant Nordre Bergenhus Amt Sognepræst Venstre
1892-94 2. representant Nordre Bergenhus Amt Sognepræst, fhv. Stasraad Det Moderate Venstre
1895-97 1. representant Nordre Bergenhus Amt Sognepræst, fhv. Stasraad Det Moderate Venstre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 26.06.1884 - 31.07.1885
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 01.08.1885 - 31.07.1886
Statsråd Revisjonsdepartementet 31.07.1886 - 04.03.1888
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 24.02.1888 - 12.07.1889
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 14.10.1895 - 16.02.1898