Biografier

Ivar Bergesen Sælen


Født: 19.11.1855
Død: 24.11.1923
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 1. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruger Høyre
1904-06 2. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruger Høyre
1910-12 1. suppleant 3. Midthordland Gaardbruker Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Toldkomiteen
1904-06 Medlem i Landbrukskomiteen
1910-12 Medlem i Justiskomiteen
Gikk ut for Gjesdal i 1912.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 06.03.1923 - 29.05.1923
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 30.05.1923 - 23.11.1923

Personalia:

Født 19.11.1855, Åsgård i Lindås.
Sønn av gårdbruker og byggmester Berge Iversen Aasgaard (1814-1895) og Brita Nilsdatter Heldal (1827-1908).

Utdanning og yrke:

Elev - Sogndals folkehøyskole Vinteren (1874-1875)

Gårdbruker - Sælen, Birkeland sogn, Fana (fra 1877) (overtok farsgården, og var siden bosatt der)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 varaordfører Fana herredsstyre
1901-04 varaordfører Fana herredsstyre
1904-07 varaordfører Fana herredsstyre
1907-10 ordfører Fana herredsstyre
1913-16 ordfører Fana herredsstyre
1894-1897 varaordfører Fana herredsstyre

Offentlige verv:

Innehatt - En rekke kommunale verv, Fana
Medlem - Komiteen om Lyseklostergodset av 1900
Medlem - Matrikkellovkommisjonen av 1910
Medlem - Nøytralitetsvernkt. av 1920
Medlem - Skatteligningskt. av 1921
Medlem - Styret Søndre Bergenhus amts Landhusholdningsselskab (1899-1902)
Varamann - Styret Norges Banks avdeling i Bergen (1903-1920)
Medlem - Kroningsdeputasjonen (1906)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Bergen (fra 1921)