Biografier

Paul Martin Dahlø


Født: 29.08.1885
Død: 02.05.1967
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 1. suppleant Sør-Trøndelag fylke Fører av fiskefartøy og drev fiske på Norskekysten Arbeiderpartiet
1931-33 1. suppleant Sør-Trøndelag fylke Fører av fiskefartøy og drev fiske på Norskekysten Arbeiderpartiet
1937-45 2. suppleant Sør-Trøndelag fylke Fører av fiskefartøy og drev fiske på Norskekysten Arbeiderpartiet
1945-49 4. representant Sør-Trøndelag fylke Fører av fiskefartøy og drev fiske på Norskekysten Arbeiderpartiet
1949-53 2. representant Sør-Trøndelag fylke Fisker Arbeiderpartiet
1953-57 4. representant Sør-Trøndelag fylke Fisker Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Varamedlem i Landbrukskomiteen
Møtte for Skaardal 05.03.-14.03 og fra 27.05 og ut sesjonen i 1930.

Medlem i Sosialkomiteen
Trådte inn for Støstad 28.01.1928, gikk ut igjen for Støstad 15.02.1928.

1931-33 Varamedlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Møtte for Falkberget 27.05.-25.06.1931.

1937-45 Medlem i Sosialkomiteen
Trådte inn for Ingebjørg Øisang i 1945.

Personalia:

Født 29.08.1885, Sør Frøya.
Sønn av fisker Paulus Dahlø (1849-1928) og Ingeborg Haavik (1847-1892).

Utdanning og yrke:

Navigasjonseksamen - Den off. sjømannsskole i Trondheim
Skippereksamen

Fiskeskipper - Drev fiske på forskjellige steder av Norskekysten
Gårdbruker - Dahlø i Sør-Frøya
Sjømann - Utenriksk sjøfart (til 1911)
Fisker (1899-1910)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1925-28 medlem Sør-Frøya herredsstyre
1928-31 medlem Sør-Frøya herredsstyre
1931-34 medlem Sør-Frøya herredsstyre
1934-37 medlem Sør-Frøya herredsstyre
Fra 1934 ordfører Sør-Frøya herredsstyre
1937-1940 medlem Sør-Frøya herredsstyre
Fra 1945 ordfører Sør-Frøya herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Forskjellige kommunale styrer, råd og utvalg, Sør-Frøya
Medlem - Styret fiskerskolen i Sør-Trøndelag

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Norges Fiskarlag
Medlem - Styret flere lag osv.
Medlem - Styret Sør-Trøndelag Fiskarlag (fra 1935)
Medlem - Styret Norges Sildesalgslag (fra 1936)

Diverse:

Okkupasjonen: Var under okkupasjonen avskjediget som ordfører, men gjeninnsatt 1945.