Biografier

Knut Andersen Taraldset


Født: 25.06.1862
Død: 05.08.1947
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1895-97 2. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruger Det Moderate Venstre
1898-00 1. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruger Det Moderate Venstre
1904-06 1. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruger Det Moderate Venstre
1922-24 1. suppleant Sogn og Fjordane fylke Gårdbruker Det Frisinnede Venstre
1925-27 1. suppleant Sogn og Fjordane fylke Gårdbruker Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1895-97 Medlem i Veikomiteen
1898-00 Medlem i Veikomiteen
1904-06 Medlem i Toldkomiteen
Kom som forsterkning i 1904-1905, ved toldtariffens forhandlinger.

Sekretær i Veikomiteen
Erstattet av Refsdal i 1904-1905 og 1905-1906.

1922-24 Varamedlem i Militærkomiteen
Møtte for I. E. Christensen 02.06.-19.06.1923 og 13.06.-24.06.1924.

1925-27 Medlem i Landbrukskomiteen
Trådte inn for I. E. Christensen 05.03.1926. Erstattet av Takle fra 22.06 og ut sesjonen i 1927.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Refsdal 24.08.1905.

Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")
Trådte inn for Arctander 16.03.1905.

Personalia:

Født 25.06.1862, Taraldset i Innvik.
Sønn av gårdbruker Anders Knutsen Taraldset (1826-1902) og Dorthe Olsdatter Nesdal (1830-1923).

Utdanning og yrke:

Elev - Nordfjord amtsskole i Gloppen (1878-1879)

Arbeidet - Taraldset i Innvik (Fg)
Gårdbruker - Taraldset i Innvik (fra 1891) (overtok farsgården, og drev den siden)
Fylkesrevisor (1920-1937)
Forretningsfører - Innvik Brandforsikringsselskap (1927-1935)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Innvik herredsstyre
1901-04 medlem Innvik herredsstyre
1904-07 medlem Innvik herredsstyre
1907-10 medlem Innvik herredsstyre
1910-13 ordfører Innvik herredsstyre
1913-16 ordfører Innvik herredsstyre
1916-19 ordfører Innvik herredsstyre
1919-22 ordfører Innvik herredsstyre
1922-25 ordfører Innvik herredsstyre
1925-28 ordfører Innvik herredsstyre
1928-31 ordfører Innvik herredsstyre
1893-1898 medlem Innvik herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1913-16: medlem amtsutvalget, Nordre Bergenhus.
1916-19: medlem amtsutvalget, Nordre Bergenhus.
1919-22: medlem fylkesutvalget, Sogn og Fjordane.
1922-25: medlem fylkesutvalget, Sogn og Fjordane.
1925-28: medlem fylkesutvalget, Sogn og Fjordane.
1928-31: medlem fylkesutvalget, Sogn og Fjordane.

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Innvik
Medlem - Fylkets jernbanekomite
Varamann - Riksskattestyret
Meget benyttet - Utskiftnings- og takstforretninger
Valgmann - (1891)
Valgmann - (1894)
Medlem - Spesialkomiteen (1905)
Medlem - Amtsskolestyret (1908-1914)
Medlem - Fylkesskattestyret (1914-1935)
Varamann - Hypotekbankens bankråd (1927-1932)

Andre administrative verv:

Formann - Styret Innvik Brandforsikringsselskap
Formann - Sparebankens styre, Innvik (1891-1932)