Biografier

Axel Andreas Thallaug


Født: 15.04.1866
Død: 16.03.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 1. representant Lillehammer, Hamar og Gjøvik Overretssagfører Høyre
1907-09 1. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Overretssagfører Samlingspartiet
1910-12 1. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Overretssagfører Høyre
1913-15 1. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Overretssagfører Høyre
1916-18 1. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Overretssagfører Høyre
1928-30 1. suppleant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Overrettsakfører Høyre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1910-1912 Varapresident Lagtinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Formann i Protokollkomiteen
Formann fra 1906

1907-09 Nestformann i Konstutionskomiteen
Nestformann 1908-1909.

1910-12 Nestformann i Konstutionskomiteen
1913-15 Nestformann i Konstutionskomiteen
1916-18 Nestformann i Konstutionskomiteen
Erstattet av Braaten fra 08.07 og ut sesjonen i 1918.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Mjøsreguleringen
1910-12 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1913-15 Medlem i Valgkomiteen
1916-18 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om lov om forandring i lov om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter
Gikk ut for Otto B. Halvorsen.

Medlemskap i delegasjoner:

Medlem - Det nordiske interparlamentariske råd, 1910.
Deltok - Den interparl. konferanse i Berlin.
Deltok - Den interparl. konferanse i Brüssel.
Deltok - Den interparl. konferanse i Genève.
Deltok - Den interparl. konferanse i Haag.
Medlem - Stortingets Nobelkomite, 1931-1933.
Varamann - Stortingets Nobelkomite, 1925-1930.
Varamann - Stortingets Nobelkomite, 1934-1936.
Formann - Stortingets jubileumskomite av 1914.

Personalia:

Født 15.04.1866, Lillehammer.
Sønn av brukseier Gulbrand Amundsen Thallaug (1837-1900) og Marie Emilie Lysgaard (1843-1920).

Utdanning og yrke:

Student - Lillehammer (1884)
Cand. jur. (1889)

Byfogedfullmektig - Hamar (1890)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Nordre Gudbrandsdalen (1890-1891)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Søndre Gudbrandsdalen, som tillike var byfoged i Lillehammer (1891-1894)
Sakfører - Lillehammer (fra 1894)
Forsvarer og senere aktor - Meddoms- og forhørsrett, Lillehammer (fra 1896)
Sakfører - I kompaniskap med advokat E. Moe (fra 1917)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1899- medlem Lillehammer bystyre
1898-1898 varaordfører Lillehammer bystyre
1903- ordfører Lillehammer bystyre
1901-1902 varaordfører Lillehammer bystyre
1904-07 medlem Lillehammer bystyre
1907-10 medlem Lillehammer bystyre
1910-13 medlem Lillehammer bystyre
1913-16 medlem Lillehammer bystyre
1916-19 medlem Lillehammer bystyre
1919-22 ordfører Lillehammer bystyre
1922-25 medlem Lillehammer bystyre
1925-28 medlem Lillehammer bystyre
1928-31 medlem Lillehammer bystyre
1931-34 medlem Lillehammer bystyre
1934-37 medlem Lillehammer bystyre
1937-1938 medlem Lillehammer bystyre (Tsd.)
1894-1898 medlem Lillehammer bystyre
1896-1897 ordfører Lillehammer bystyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale verv, Lillehammer
Formann - Tilsynskommisjonen Eidsvoll-Dombås-Raumabanen
Medlem - Paris-delegasjonen om fredssaken i nov. (1904)
Medlem - Kroningsdeputasjonen (1906)
Suppleant - Norges Banks representantskap (fra 1912)
Formann - Norges Banks representantskap (fra 1919)(fra september 1919)
Medlem - Tilsynskommisjonen Eidsvoll-Dombås-Raumabanen (1921-1934)
Medlem - Ordensrådet (1927-1938)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Direksjonen "Selskapet for Lillehammer bys vel"
Formann - Styret 4de krets av Den Norske Sakførerforening
Medlem - Styret De Sandvigske Samlinger (1901-1907)
Medlem - Styret De Sandvigske Samlinger (1919-1929)

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen Oplandske Dampskibsselskap
Medlem - Styret flere private foretagender
Medlem - Direksjonen Mesnaliens Kursted (fra 1901)
Medlem - Lillehammer Sparebanks direksjon (1912-1926)
Ordfører - A.s Borregaards representantskap (1923-1929)
Medlem - A.s Borregaards styre (fra 1929)
Viseformann - A.s Borregaards styre (1934-1938)

Diverse:

Slektskap: På morssiden beslektet med Eidsvollmannen A. Lysgaard, se Lindstøl s. 568.