Biografier

Rolf Thommessen


Født: 22.07.1879
Død: 09.09.1939
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 6. representant Akershus fylke Redaktør Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Sekretær i Universitets- og fagskolekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen

Personalia:

Født 22.07.1879, Oslo.
Sønn av redaktør Olav Anton Thommessen (1851-1942) og Helga Mathea Clausen (1854-1931).

Utdanning og yrke:

Studerte - Kunsthistorie hos professor L. Dietrichson i Oslo, ved British Museum og ved universitetene i Paris og Berlin
Student priv. (1897)
Dr. philos. (1908)
Universitetsstipendiat - Kunsthistorie (1909-1910)

Sekretær - Nationaltheatret (1900-1901)
Kunstkritiker - "Verdens Gang" (1901-1910)
Assistent - Historisk Museum (1908-1910)
Redaksjonssekretær - "Tidens Tegn" (1910)
Medredaktør - "Tidens Tegn" (fra 1915) (fra 1. jan. 1915)
Eneredaktør - "Tidens Tegn" (1917-1938) (fra 1. aug. 1917)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1928-31 varaordfører Bærum herredsstyre

Offentlige verv:

Viseformann - Nasjonalgalleriets råd
Medlem - Nasjonalgalleriets råd (fra 1926)

Verv i partier:

Generalsekretær - Frisindede Venstre
Medlem - Frisindede Venstres hovedstyre
Nestformann - Frisindede Venstres hovedstyre
Formann - Frisindede Venstres hovedstyre (1933)

Verv i organisasjoner:

Formann - Norsk Luftseilasforening under Roald Amundsens polflyvninger
Æresmedlem - Norsk Aeroklubb
Æresmedlem - Den britiske forening for Nationenes Forbund
Medlem - Norsk Presseforbunds hovedstyre (1910-1918)

Andre administrative verv:

Formann - A.s Tidens Tegns styre

Litteratur:

Utga - Brosjyrer, foredrag m. m.
Utga - Norsk Billedkunst (1904)
Utga - August Cappelen og hans samtid (1906)
Utga - Antiken (1907)
Utga - Kunstneren i den greske kunst (doktoravhandling) (1908)
Utga - Norges utenrikspolitikk under verdenskrigen (1917)

Diverse:

Lønnet medlem Nationalgalleriets direksjon (1904-1908)