Biografier

Johan Henrik Paasche Thorne


Født: 18.08.1843
Død: 18.05.1920
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1883-85 1. representant Moss og Drøbak Grosserer Høyre
1886-88 1. representant Moss og Drøbak Grosserer Høyre
1889-91 1. representant Moss og Drøbak Grosserer Høyre
1895-97 1. representant Smaalenenes Amt Fhv. Statsraad Høyre
1904-06 4. representant Smaalenenes Amt Fhv. Statsraad Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1883-85 Medlem i Næringskomite nr.1
1886-88 Medlem i Næringskomite nr.1
1889-91 Medlem i Militærkomiteen
Medlem i Næringskomite nr.1
1895-97 Medlem i Næringskomite nr.1
Medlem i Sosialkomiteen
1904-06 Formann i Landbrukskomiteen
Ble i en kort periode (07.07.1905-31.07.1905) erstattet av J. Lund.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1889-91 Medlem i Valgkomiteen
1895-97 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1904-06 Formann i Valgkomiteen
Formann fra 1904-1906

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Indredepartementet 13.07.1889 - 30.06.1890
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.07.1890 - 05.03.1891
Statsråd Indredepartementet 02.05.1893 - 02.03.1894

Personalia:

Født 18.08.1843, Drammen.
Sønn av Johan Fredrik Thorne (1801-1854) og Gurine Johanne Paasche.

Utdanning og yrke:

Elev - Drammens latinskole
Praktisk utdannelse - Som handelsmand

Sjømand (i 2 aar)
Skogeier - Større skogeiendomme i Østerdalen
Trælasthandler og skibsreder - Sarpsborg (1864)
Trælasthandler og skibsreder - Moss (fra 1869)
Direktør - Sparebanken, Moss (1875-1886)
Gaardeier - Evje herregaard, i Rygge (fra 1890)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1880-1889 ordfører Moss bystyre
Ukjent periode medlem Moss bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Arbeiderkommissionen (1885)
Medlem - Unionskomiteen (1895)

Verv i organisasjoner:

Præses - Selskapet for Norges Vel (fra 1896)