Biografier

Martin Olsen Tranmæl


Født: 27.06.1879
Død: 01.07.1967
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 2. representant Oslo Redaktør Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Erstattet av Helga Karslen 14.02.-03.04.1925, fra 20.06 og ut sesjonen i 1925 og fra 05.06 og ut sesjonen i 1926.

Medlemskap i delegasjoner:

Varamann - Stortingets Nobelkomite, 1934.
Medlem - Stortingets Nobelkomite, 1938.

Personalia:

Født 27.06.1879, Melhus.
Sønn av gårdbruker Ole Larsen Tranmæl og Anne Valset.

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Elev - Et kursus på amtsskolen i Børsa

Utlært - Malersvenn
Medarbeider - "Ny Tid" i Trondheim
Ledet - "Ny Tid" i Trondheim (under redaktør Buens fravær på Stortinget. På grunn av misnøye med hans radikale ledelse av bladet måtte han snart tre tilbake)
Arbeidet - Amerika (1900-1902)
Arbeidet - Amerika (1903-1905) (under sine opphold i Amerika fikk han et godt kjennskap til arbeiderbevegelsen der og dens radikalisering etter nye prinsipper)
Redaktør - "Ny Tid" i Trondheim (1913-1918)
Sekretær - Det norske Arbeiderparti (1918-1921)
Redaktør - "Social-Demokraten" i Oslo (fra 1921) (fra 1. april 1923 "Arbeiderbladet", til det ble stanset under okkupasjonen)
Redaktør - "Arbeiderbladet" i Oslo (fra 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-1917 varaordfører Trondheim bystyre

Verv i partier:

Ledende - den radikale retningen innen partiet (da den radikale retning seiret både faglig og politisk i 1918.Ved partisplittelsen i 1923 tok han avstand fra den fløy som sluttet seg til Komintern. Senere arbeidet han for en ny samling av den politiske og faglige bevegelse, som førte til sammenslutning)
Taler - Arbeiderbevegelsens mest benyttede (reiste landet rundt og agiterte for å utvikle fagbevegelsen i radikal retning)
Medlem - Arbeiderpartiets sentrale ledelse
Aktiv - Arbeiderbevegelsen (fra 1896) (1896--1)
Stiftet - Uttrøndelag arbeiderparti (1902)
Medstifter - Sør-Trøndelag amtsorganisasjon (arbeiderpartiet) (1903)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Avholdsbevegelsen og agitator for forbudssaken
Initiativtaker - Dannelsen av Arbeidernes avholdslag (1930)

Litteratur:

Utga - En del politiske brosjyrer

Diverse:

Idømt Fengselstraff for uttalelser under sin politiske virksomhet (-). .