Biografier

Rasmus Tveteraas


Født: 28.12.1862
Død: 10.06.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 2. suppleant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Skolebestyrer Venstre
1925-27 2. suppleant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Skoleinspektør Venstre
1928-30 3. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Skoleinspektør Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Sosialkomiteen
Trådte inn for Oftedal 25.07.1924.

1925-27 Medlem i Post- og telegrafkomiteen
Gikk ut for Meling 05.03.1926.

1928-30 Medlem i Kirke- og skolekomiteen

Personalia:

Født 28.12.1862, Tveterås i Haus.
Sønn av gårdbruker Ole Johannesen Tveteraas (1816-1878) og Kari Larsdatter Rongved (1825-1901).

Utdanning og yrke:

Elev - Hambros skole i Bergen (et år)
? - Var (??) halvt års tid på et privat gymnasium i Stavanger
Studerte - Med stipendium, skolevesen i Danmark og Sverige (reiste også i en rekke andre europeiske land)
Eksamen - Stord seminar (1882)
Middelskoleeksamen (1891)

Lærer - Høgsfjord (1883-1890)
Lærer - Josefinestiftelsen i Stavanger (1892-1893)
Lærer - Stavanger folkeskole (fra 1893)
Bestyrer - Sandvikens skole (fra 1906)
Bestyrer - Vålands skole (1910)
Skoleinspektør - Stavanger (1922-1933)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Stavanger bystyre
1904-07 medlem Stavanger formannskap
1907-10 medlem Stavanger formannskap
1910-13 medlem Stavanger bystyre
1913-16 medlem Stavanger formannskap
1916-19 medlem Stavanger bystyre
1919-22 medlem Stavanger bystyre
1922-25 medlem Stavanger bystyre
1925-28 medlem Stavanger bystyre
1928-31 medlem Stavanger bystyre
1931-34 medlem Stavanger bystyre
Ukjent periode medlem Høgsfjord herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Høgsfjord lignings- og overligningsnemnd
Medlem - Styret tvangsskolen og skolehjemmet på Lindøy, Stavanger
Medlem - Styret helsehjemmet Lindum
Formann - Stavanger folkeskoles skoleråd
Valgmann - (1888)
Medlem - Landsstyret Norsk Søndagsskoleforbund (fra 1923)

Verv i organisasjoner:

Formann - Rogaland Historielag
Redaktør - Rogaland Historielags årshefte (1920-1934)
Medlem - Hovedstyret Det norske Misjonsselskap (fra 1924)

Litteratur:

Utga - Utsikt over Stavanger historie inntil 1914
Art. forf. - Artikler i tidsskrifter og aviser
Utga - Kirkelige forhold i Stavanger i eldre tider
Utga - Trekk av folkeskolens historie (også på nynorsk)
Utga - St. Petri menighet 1860-1930
Utga - Træk av håndverkets stilling i eldre tid
Utga - Jern og blod (diktsamling)
Utga - Ekko Patmos (diktsamling)
Utga - Fra mark og skog
Utga - Erling Skjalgsson
Utga - Billeder av Rogalands historie (1917)