Biografier

Henrik Georg Tønder


Født:
Død: 08.08.1834
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Kragerø og Øster-Riisøer Kjøbmand, stadshauptmand
1821-23 3. representant Bratsberg Amt Kjøbmand og stadshauptmand