Biografier

Elling Olsen Valbøe


Født: 26.05.1763
Død: 13.12.1831
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Romsdals Amt Gaardbruker, byggmester, forlikskommissær
Riksforsamlingen 1814 3. representant Romsdals Amt Gaardbruker