Biografier

Anders Rasmussen Vassbotn


Født: 16.05.1868
Død: 30.08.1944
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 1. Søndre Søndmør Gaardbruker Venstre
1916-18 1. representant 1. Søndre Søndmør Gaardbruker Venstre
1919-21 1. representant 2. Nordre Søndmør Gaardbruker Venstre
1922-24 1. representant Møre fylke Gårdbruker Venstre
1925-27 1. representant Møre fylke Gårdbruker Venstre
1928-30 1. representant Møre fylke Gårdbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Budgetkomiteen
1916-18 Medlem i Budgetkomiteen
1919-21 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
1922-24 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
1925-27 Formann i Universitets- og fagskolekomiteen
1928-30 Formann i Universitets- og fagskolekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Valgkomiteen
1922-24 Medlem i Valgkomiteen
Varamedlem i Utenrikskomiteen
Møtte for Grivi i 1922.

1925-27 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Medlem i Valgkomiteen
1928-30 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Trådte inn for Mjelde 15.02.1928.

Medlem i Valgkomiteen

Medlemskap i delegasjoner:

Varamann - Stortingets Nobelkomite, 1931.
Medlem - Stortingets Nobelkomite, 1939.

Personalia:

Født 16.05.1868, Vassbotn i Volda.
Sønn av gardbrukar Rasmus Andersen Vassbotn (1831-1907) og Olina Nilsdatter Djuvik (1826-1908).

Utdanning og yrke:

Elev - H. Aasveiens folkehøgskule i Hornindal (1888-1889)

Deltok - Utskiftingsarbeid
Gardbrukar - Vassbotn i Volda (1895-1927) (overtok farsgården Ga garden frå seg til versonen sin)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Volda herredsstyre
1904-07 medlem Volda herredsstyre
1907-10 medlem Volda herredsstyre
1910-13 ordfører Volda herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Volda
Medlem - Styret Sunnmøre museum
Formann - Styret Søre Sunnmøre sjukehus
Medlem - Befalskommisjonen av 1913
Medlem - Nemndi om småbrukarupplæringi av 1913
Medlem - Bygdemøllenemndi av 1916
Medlem - Nemndi om ein betre skipnad med våpnøvingane av 1917
Valmann - (1903)
Medlem - Volda skulestyre (1907-1913)
Medlem - Styret Norges Banks avd. i Ålesund (1921-1938)
Formann - Styret Norges Banks avd. i Ålesund (fra 1933)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Det frilyndte ungdomsarbeid i Sunnmøre (i 20-25 år)

Litteratur:

Skrev - 3 diktsamlingar og nokre små spelstykke (i ungdomsåri)
Skrev - Mange stykke i tidskrift og blad av litterært og politisk innhald
Utga - Mitt Heimland (1941)