Biografier

Torjus Værland


Født: 23.11.1868
Død: 04.07.1954
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 1. Holt Gaardbruker Venstre
1922-24 1. representant Aust-Agder fylke Gårdbruker Venstre
1925-27 1. representant Aust-Agder fylke Gårdbruker Venstre
1928-30 2. representant Aust-Agder fylke Gårdbruker Venstre
1931-33 1. representant Aust-Agder fylke Gårdbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Nestformann i Lønningskomiteen
1922-24 Nestformann i Lønningskomiteen
Nestformann i 1923-1924. Erstattet av Gauslaa fra 27.07 og ut sesjonen i 1922, 14.03.-22.03.1923 og 02.07.-12.07.1924.

1925-27 Formann i Lønningskomiteen
Erstattet av Lande 11.05.-01.06.1927 og fra 21.06 og ut sesjonen i 1927.

1928-30 Formann i Lønningskomiteen
Formann i 1928. Gikk ut for Gard 15.02.1928.

1931-33 Medlem i Administrasjonskomiteen
Trådte inn for Gard 12.05.1931.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
1925-27 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
1928-30 Medlem i Fullmaktskomiteen
Gikk ut for Kleppe 15.02.1928.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Sosialdepartementet 15.02.1928 - 11.05.1931

Personalia:

Født 23.11.1868, Værland i Vegårdshei.
Sønn av gårdbruker Lars Værland (1842-1878) og Ingeborg Grasaasen (1844-1900).

Utdanning og yrke:

Gårdbruker - Værland i Vegårdshei (fra 1887) (overtok farsgården)
Drev - Sagbruk og trelastforretning (1904-1922)
Hypotekbankdirektør (1933-1942)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1900- medlem Vegårdshei herredsstyre
1901-04 medlem Vegårdshei formannskap
1904-07 medlem Vegårdshei formannskap
1907-10 ordfører Vegårdshei herredsstyre
1910-13 ordfører Vegårdshei herredsstyre
1913-16 ordfører Vegårdshei herredsstyre
1916-19 ordfører Vegårdshei herredsstyre
1919-22 medlem Vegårdshei formannskap
1922-25 medlem Vegårdshei formannskap

Offentlige verv:

Nestformann - Direksjonen Hypotekbanken
Formann - Vegårdsheis skogutvalg
Medlem - Vegårdshei skolestyre
Medlem - Vegårdshei fattigstyre
Medlem - Vegårdshei ligningsnemnd
M. fl. - Kommunale verv, Vegårdshei
Medlem - Fylkesdyrlæge-komiteen av 1921
Formann - Komiteen om Statens pensjonskasse av 1926
Varamann - Voldgiftsretten av 1922
Medlem - Voldgiftsretten av 1927
Medlem - Fylkesskolestyret (1912-1926)
Medlem - Den depart. lønnskt. (1924-1928)
Varamann - Statsbanenes hovedstyre (1924-1930)
Medlem - Regjeringens lønns- og forenklingskt. (1927-1928)
Medlem - Regjeringens lønns- og forenklingskt. (fra 1931)

Andre administrative verv:

Ordfører - Vegaardshei Sparebanks forstanderskap (1904-1925)