Biografier

Karl Wilhelm Wefring


Født: 11.10.1867
Død: 28.09.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant 2. Søndre Hedemarken Asyldirektør Ingen partitilknytning
1925-27 6. representant Oslo Overlæge Det Frisinnede Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1925-1926 President Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Militærkomiteen
Erstattet av Sørholte 12.11-26.11.1917 og fra 05.08 og ut sesjonen i 1918.

1925-27 Medlem i Militærkomiteen
Trådte inn for Løvenskiold i 1927, overtok som nestformann.

Nestformann i Universitets- og fagskolekomiteen
Nestformann i 1926-1927. Gikk ut for K. Platou 05.03.1926, trådte inn igjen i 1927. Ble overført til militærkomiteen i 1927, Falstad trådte inn i hans sted.

Medlemskap i delegasjoner:

Deltok - Den interparl. konferanse i Washington, 1925.
Deltok - Den interparl. konferanse i Paris, 1927.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 21.06.1920 - 21.06.1921
Statsråd Forsvarsdepartementet 06.03.1923 - 29.05.1923
Statsråd Forsvarsdepartementet 30.05.1923 - 24.07.1924
Statsråd Forsvarsdepartementet 05.03.1926 - 25.07.1926

Personalia:

Født 11.10.1867, Fiskum prestegård, Eiker.
Sønn av prost og sogneprest ved Vår Frue kirke i Trondheim Mads Iver Wefring (1819-1894) og Hilda Caroline Theodora Grimelund (1839-1918).

Utdanning og yrke:

Studiereise - Studerte psykiatri og asylforhold i Tyskland, Holland, Belgia, Schweiz, Danmark (i 1907 og 1914, siste gang med statsstipendium)
Student - Trondhjems katedralskole (1884)
Cand. med (1892)
Studerte - Leipzig (1897)

Læge - Trondhjems kommunale sykehus (1893)
Kommunelæge - Løten (1893-1907) (juli 1893 år til jan. 1907)
Assistentlæge - Gaustad asyl (fra 1907)
Direktør - Hedemarkens amts sinnsykeasyl på Sanderud i Stange (fra 1907)
Overlæge - Statens sinnsykevesen (fra 1919) (10. okt. 1919)
Kst. medisinaldirektør (fra 1927) (1. juli 1927)
Direktør - Rikshospitalet 4. juli (1930-1937) (fra 4. juli 1930 til han i 1937 falt for aldersgrensen)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Løten herredsstyre
1904-07 medlem Løten formannskap
1910-13 medlem Stange formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Amtsskolestyret
M. fl. - Verv
Formann - Komiteen for oppførelse av barnehjem og sykehjem i Løten
M. fl. - Kommunale verv, Stange
Formann - Idrettskommisjonen av 1918
Medlem - Utvalgene av 1922 om sinnsykelovgivningen
Medlem - Utvalget av 1925 om Lierasylet
Formann - Utvalget om sinnsykeasylenes regulativer av 1925
Medlem - Den parlamentar. valgordningsnemnd av 1927
Medlem - Utvalget om næringsmiddel-lovgivningen av 1928
Formann - Utvalget om smittsomme kjønnsykdommer av 1928
Formann - Rikshospitalets plankomite av 1931
Formann - Utvalget om standardisering av sykehusartikler av 1932
Forlikskommissær - Løten (1901-1907)
Sekretær - Hedemarkens permanente jernbanekomite (1909-1919)
Delegert - For Norge ved det internasjonale sunnhetsbyrå i Paris (fra 1929)

Verv i partier:

Formann - Frisindede Venstres landsorganisasjon (fra 1924) (1924--1)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Nationalforeningen mot Tuberkulosen
Medlem - Den internasjonale forening til tuberkulosens bekjempelse (1906)(fikk diplom)
Visepresident - Den norske Lægeforening (1910-1913)
Formann - Hamar og Hedemarkens underavdeling av Nationalforeningen mot Tuberkulosen (1910-1919)
President - Den norske Lægeforening (1914-1916)
Dirigent - Idrettstinget (1918)

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen Klevfos Papirfabrik

Litteratur:

Art. forf. - En rekke medisinske artikler i tidsskrifter og dagspressen