Biografier

Hans Bergersen Wergeland


Født: 23.07.1861
Død: 08.07.1931
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 4. Nordhordland do. Samlingspartiet
1910-12 1. representant 4. Nordhordland do. Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Veikomiteen
1910-12 Nestformann i Veikomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Angaaende reguleringsloven

Personalia:

Født 23.07.1861, Løveide i Masfjorden.
Sønn av gaardbruker paa Løveide Birger Alias Hansen Wergeland og Sigrid Olsdatter Løveide.

Utdanning og yrke:

Elev - Overkonstabelskolen i Bergen (1880-1882)
Elev - Artilleribrigadens underofficersskole (1883-1884)

Gaardbruker - Løveide i Masfjorden (fra 1885) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1901 ordfører Masfjorden herredsstyre
Fra 1887 medlem Masfjorden herredsstyre

Offentlige verv:

Varamand - Vasdragskommissionen (1913)

Andre administrative verv:

Formand - Lindaas-Masfjorden dampskibsselskap (fra 1902)
Ordfører - Sparebankens forstanderskap, Masfjorden (1902-1907)