Biografier

Adolph Christian Wetlesen


Født: 13.04.1813
Død: 27.09.1898
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1854-56 2. representant Nordlands Amt Handelsmand, gaardbruker
1857-58 4. representant Nordlands Amt Handelsmand, gaardbruker