Biografier

Vilhelm Andreas Wexelsen


Født: 05.06.1849
Død: 09.07.1909
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1880-82 1. suppleant Nordre Trondhjems Amt Sogneprest
1883-85 2. representant Nordre Trondhjems Amt Sognepræst Venstre
1886-88 3. representant Nordre Trondhjems Amt Sognepræst Venstre
1889-91 2. representant Nordre Trondhjems Amt Sognepræst Venstre
1895-97 2. representant Nordre Trondhjems Amt Fhv. Statsraad Venstre
1898-00 3. representant Trondhjem og Levanger Fhv. Statsraad, kst. Skoledirektør Venstre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 06.03.1891 - 30.06.1892
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.07.1892 - 01.05.1893
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 17.02.1898 - 20.04.1902
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 21.04.1902 - 21.10.1903