Biografier

Richard Bernhard With


Født: 18.09.1846
Død: 09.02.1930
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 6. Vesteraalen Direktør Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Justiskomiteen
Kom som forsterkning i 1910, ved behandling av lov om domstolene m.v.

Medlem i Veikomiteen

Personalia:

Født 18.09.1846, Tromsø.
Sønn av skibsfører, senere fyrforvalter Sivert Rignor With og Anne Birgitte Dahl.

Utdanning og yrke:

Elev - Tromsø lærde skole
Styrmandseksamen - Trondhjem (1864)

Sjømand
Dampskibsfører (til 1894)
Adm. dir. - Hurtigruten (1894-1909)

Offentlige verv:

Fl. - Kommunale hverv

Andre administrative verv:

Oprettet - Hurtigruten
Medlem - Styret flere fiskeri-dampskibsselskaper
Stiftet - Vesteraalens dampskibsselskap (1881)